POSMan

Informační systém pro správu sítí platebních terminálů
Systém je určený pro proces „acquiringu” - přijímání platebních karet.

Pro dotaz či poptávku nás kontaktujte na poptavky@sonet.cz

Proč si pořídit sofistikované řešení POSMan

snižuje náklady

Díky automatizaci celého byznys procesu snižuje systém vnitřní náklady acquiringu o 40 - 50 % a navíc zrychluje instalaci a správu platebních terminálů.

efektivní správa

Zajišťuje efektivní správu sítí platebních terminálů. Umožňuje řídit byznys procesy pro zavádění akceptace karet
u obchodníků, zajištění provozu
a logistiky.

komplexní řešení

Poskytuje komplexní a provázané řešení všech subjektů, zapojených do správy sítě platebních terminálů.
Díky modularitě je možné systém přizpůsobit specifickým požadavkům
a podmínkám konkrétního zákazníka.

Aplikace POSMan umožňuje práci na PC, tabletech i mobilních zařízeních.

MODULY

Systém POSMan obsahuje sadu modulů, kde každý z nich nabízí funkcionalitu zaměřenou na vybranou skupinu uživatelů.
Součástí každého modulu je soubor reportů. Kromě statických reportů s pevně definovaným výstupem, jsou k dispozici také dynamické reporty, včetně ad hoc reportů. Ty umožňují definovat vlastní report podle specifických požadavků.

Acquiring

Modul poskytuje funkce pro správu obchodníků, správu kartových produktů a objednávkový systém pro servisní zásahy a instalace. Uživatel má okamžitý přehled o všech záznamech.

Automatizovaná komunikace s autorizačními systémy

Silnou vlastností systému je eliminování manuálních vstupů ze strany uživatelů. Tím je zaručeno, že údaj vložený na začátku byznys procesu projde beze změny všemi moduly. To je důležité při předávání obchodních a technických parametrů mezi acquiringem, autorizačními systémy a terminálovým managementem.

Servisní modul

Modul zahrnuje funkcionalitu pro řízení servisní činnosti, monitoruje chyby
a nestandardní stavy platebních terminálů.

Logistický moduL

Podpora skladového hospodářství se standardními funkcemi pro evidenci skladových zásob, sledování jejich pohybu, výrobních čísel atd.

Terminal Management

Modul poskytuje funkcionalitu pro správu profilů platebních terminálů, tedy nastavených parametrů terminálu.

Znalostní databáze

Znalostní databáze představuje velmi progresivní technologii, kterou využíváme v našem Call centru.

Pro dotaz či poptávku nás kontaktujte na poptavky@sonet.cz