hPOS

System hPOS je monitorovací aplikací určenou pro servisní činnosti a vzdálenou správu platebních terminálů.

Mám zájem o řešení

O systému hPOS

Aplikace hPOS je soubor služeb nahraných přímo v POS terminálu. Aplikace umožňuje pravidelné získávání dat
a možnost vzdáleně nastavovat procesy.
Řádově stovky parametrů jsou po uzávěrce terminálu odeslány do datového skladu.
Spojením dat hPOS s daty systému POSMan získá zákazník unikátní množinu dat, která otevírá pracovníkům acquiringu nové možnosti na to, jak ještě lépe pracovat se sítí POS terminálů
a obchodníků.

System hPOS obsahuje následující 3 základní služby

hServis

Slouží pro podporu servisní činnosti. Zasílá data o servisních událostech na terminálu do aplikace POSMan.
Informuje on-line o dokončení servisního zásahu, kontroluje nastavení platebního terminálu technikem
a podporuje automatickou vzdálenou správu platebního terminálu.

hMonitor

Sbírá data o chování jednotlivých platebních terminálů (detekce nestandardního chování a chybových stavů, prevence chyb, statistiky transakcí atd.) i celé sítě (globální statistiky).

Remote management

Zajišťuje vzdálenou správu platebních terminálů a umožňuje aktualizaci aplikací nebo parametrů.

Aplikace hPOS je určena:

  • bankám (acquiring, bankovní poradci, management)
  • servisním organizacím (call centra, servisní dispečeři)
  • obchodníkům