EET

Jednoduché řešení, které je založené na využití platebního terminálu, který již na své provozovně používáte, nebo hodláte platbu kartami zavést.

Mám zájem o řešení

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ - nabídka služeb

Nabízíme vám moderní řešení pro EET, které je dostupné jak
z počítače, tak z mobilu nebo tabletu. Naše řešení je zabezpečené (šifrované) přes protokol TLS.
Databáze jsou plně zálohované
a systém zabezpečen proti úniku nebo ztrátě dat.

Nabízíme následující služby:


 • evidenci EET transakcí na minimálně
  5 let

 • export dat do XLS formátu

 • detail účtenky s možností exportu

 • filtr s pokročilými možnostmi vyhledávání

Připravujeme:


 • jednoduchý pokladní systém CASHave pokladna

 • datový sklad

 • mobilní aplikaci pro Android

 • náhledy účtenek pro zákazníky

 • možnost propojení EET dat
  s bankovními výpisy,

 • API rozhraní pro napojení externích účetních systémů (SAP, Pohoda
  a mnohé další)


CASHave pokladna - nyní zcela ZDARMA - zjistit více

PRŮBĚH PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ

Na platebním terminálu bude možné evidovat transakce platební kartou, elektronickou stravenkou nebo platby přijaté v hotovosti.

Postup při platbě platební kartou nebo jiným karetním nosičem (elektronická stravenka apod.)

 1. Terminál zobrazí jednotlivé sazby DPH.
 2. Vyberete sazbu a zadáte k ní zodpovídající částku platby.
 3. Pokud máte více než jednu sazbu DPH a chcete zadat částku pro další sazbu, pak se opakuje krok 2 a po něm následující postup.
 4. Po ukončení zadávání částek je zákazník vyzván k přiložení, vložení nebo protažení své platební karty.
 5. Platební terminál zpracuje kartu a autorizuje ji vůči autorizačnímu centru banky a finanční správě.
  V případě, že bude platební karta autorizačním centrem odmítnuta, nedojde k jejímu zaevidování.
 6. Tisk účtenky, která obsahuje Fiskální identifikační kód – což znamená, že transakce byla úspěšně evidována finanční správou.
  Dále účtenka obsahuje i autorizační kód (z autorizačního centra banky).

 Postup při platbě / transakci v hotovosti

 1. V menu terminálu vyberete pole EET transakce -> EET registrace.
 2. Terminál zobrazí jednotlivé sazby DPH.
 3. Vyberete sazbu a zadáte k ní zodpovídající částku platby.
 4. Pokud máte víc než jednu sazbu DPH a chcete zadat částku pro další sazbu, tak se opakuje krok 2 a po něm následující postup.
 5. Platební terminál zpracuje transakci a odesílá ji na server finanční správy.
 6. Tisk účtenky, která obsahuje Fiskální identifikační kód – což znamená, že transakce byla úspěšně evidována finanční správou.

Máte problémy s internetem nebo je server finanční správy nedostupný?
V případě, že bude server finanční správy nedostupný, budou transakce odesílány postupně a jejich úspěšné odeslání si můžete ověřit na Portálu SONET,
v sekci Prohlížení transakcí. Při nedostupnosti serveru finanční správy je finanční správou přidělen a na účtenku vytištěn off-line kód.

Krok za krokem pro úspěšnou realizaci systému EET ve vašem podnikání

Co je třeba udělat v případě, že si vyberete řešení od nás?

Uzavření smlouvy
o akceptaci služby elektronické evidence tržeb

Po podpisu smlouvy vám budou vygenerovány přihlašovací údaje do Portálu SONET, ve kterém provedete přihlášení a registraci provozoven nebo provozovny.

Přihlášení, registrace na Portál SONET

Na základě vygenerovaných přihlašovacích údajů následuje přihlášení se na Portál SONET. Bude po vás požadována změna hesla a zadání fakturačních údajů.

Údaje o provozovnách

V případě, že již jste již klientem banky - po zadání vašeho IČ vám budou automaticky zobrazeny údaje o všech provozovnách a POS terminálech na provozovnách. Pokud jste klientem novým, budete vyzváni k založení záznamů jednotlivých provozoven.

Nahrání klientského certifikátu

Poté co budou záznamy provozovny založeny, vyzve vás systém k nahrání klientského certifikátu, který vám vygenerovala finanční správa. Je na vašem zvážení, zdali budete mít jeden certifikát pro všechny provozovny nebo si necháte pro každou svou provozovnu vygenerovat unikátní certifikát. Počet vydaných certifikátu není finanční správou nijak omezen.

Definování sazeb DPH

Po nahrání klientských certifikátů vás systém vyzve k zadání sazeb DPH, které na jednotlivých provozovnách budete uplatňovat.

Potvrzení správnosti údajů

Následuje finální potvrzení zadaných údajů.

Provoz služby

Spuštění služby probíhá automaticky po provedení uzávěrky na vašem platebním terminálu, a to k datu, které jste si vybrali. Po provedení "inicializace terminálu" již na úvodní obrazovce uvidíte kromě pole transakce také pole "EET transakce".