Strategický projekt

Realizovaný projekt: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003655
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003655

Cílem předkládaného projektu je vytvoření nového IS/ICT řešení – tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware v oblasti platebních služeb včetně související implementace. Nové ICT řešení umožní rychlejší, kvalitnější a širší služby v oblasti zpracování platebních transakcí s vyšší úrovní zabezpečení. Vývojem tohoto nového řešení usiluje SONET, společnost s.r.o. o splnění požadavků trhu a svých zákazníků a tím o posílení vlastní pozice na trhu platebních řešení.

Celkovým strategickým cílem projektu je potom posílení konkurenceschopnosti produktů žadatele a tím i samotné společnosti SONET, společnost s.r.o.