mPOS bezkontaktní platby

mPOS mobilní aplikace verze 0.0.5 přináší možnost akceptace bezkontaktních platebních karet.

Po instalaci této nové verze mPOS mobilní aplikace do vašeho mobilního zařízení dojde k automatickému stažení potřebných konfiguračních souborů a firmware mPOS terminálu.
Aktualizace proběhne při prvním přihlášení k vašemu mPOS uživatelskému účtu.

Novinky mPOS mobilní aplikace verze 0.0.5 pro Android

Základní informace k akceptaci bezkontaktních karet s pomocí mPOS terminálu SPm2

Poznámka:
Vyzařované elektromagnetické pole mPOS terminálu SPm2 má z důvodu konstrukce terminálu omezenou velikost. Nejlepších výsledků čtení bezkontaktních karet je dosahováno při takovém přiložením platební karty, kdy je karta přiložena rychlým pohybem k zadní straně mPOS terminálu. Je doporučeno kartu orientovat souběžně se zadní stranou terminálu a poté kartu k terminálu přibližovat kolmým pohybem až do okamžiku, kdy dojde k fyzickému kontaktu mezi kartou
a zadní stranou mPOS terminálu a v tomto stavu setrvat do načtení dat karty (oznámeného zvukovou signalizací).

Postup aktualizace bezkontaktního ovladače mPOS terminálu SPm2

Aktualizaci ovladače je doporu4eno provést pouze jednou. Opakováním postupu aktualizace bezkontaktního ovladače nebude dosaženo lepších výsledků čtení bezkontaktních karet.
Pro zlepšení vlastností čtení bezkontaktních karet je doporučeno provést aktualizaci bezkontaktního ovladače mPOS terminálu SPm2.

Níže je popsána posloupnost kroků nutných pro aktualizaci bezkontaktního ovladače u mPOS terminálu:

  1. Odhlaste se (ukončete) mPOS mobilní aplikaci na mobilním zařízení
  2. Opětovně mPOS mobilní aplikaci na mobilním zařízení spusťte.
  3. V přihlašovací obrazovce klikněte na symbol nastavení (ozubené kolečko vlevo nahoře).
  4. V dolní části stránky – nad tlačítkem „Uložit nastavení“ – se nachází sekce nazvaná „Aktualizace bezkontaktního ovladače“. V sekci je umístěn přepínač „Aktualizovat ovladač“.
  5. Výchozí hodnota přepínače „Aktualizovat ovladač“ je vypnuto. Změna hodnoty přepínače na zapnuto je možná pouze uživatelským zásahem. Pro to, aby se změna nastavení aplikovala, je nutné ji vždy potvrdit pomocí tlačítka „Uložit nastavení“.
  6. Aktivujte přepínač „Aktualizovat ovladač“ a uložte nastavení tapnutím na tlačítko „Uložit nastavení“.
  7. Po tapnutí na tlačítko „Uložit nastavení“ je v mPOS mobilní aplikaci zobrazena obrazovka pro přihlášení (tzv. Logon obrazovka).
  8. Z Logon obrazovky se nyní přihlaste obvyklým způsobem.
  9. Při přihlašovací proceduře dojde ke stažení souboru aktualizace bezkontaktního ovladače SPm2 terminálu a jeho nahrání do SPm2 terminálu. Nahrávání ovladače je na displeji SPm2 terminálu indikováno nápisem master a procentním ukazatelem.
  10. Po dokončení nahrávání souboru aktualizace se mPOS terminál automaticky restartuje a v mPOS mobilní aplikaci bude zobrazena hlavní obrazovka s ovládacími tlačítky.

Poznámka:
Po aktualizaci bezkontaktního ovladače bude při příštím přihlášení proveden update firmware mPOS terminálu. Tento update je nezbytný pro zachování konzistence konfiguračních dat terminálu. Proto je doporučeno po dokončení aktualizace bezkontaktního ovladače ukončit mPOS mobilní aplikaci, mPOS mobilní aplikaci na mobilním zařízení opětovně spustit a nechat proběhnout tento update. Vyhnete se tím nutnosti čekání na dokončení update v nevhodný okamžik.